Palvelinten ylilämpö hyötykäyttöön

Kun hankinnan kohteena on toiminto eikä tuote, se avaa mahdollisuuden innovatiivisemmille ratkaisuille kuin perinteinen kilpailutus. Ennen Hedenstedin kunta jäähdytti palvelimensa johtamalla lämmön pois normaalin ilmanvaihdon kautta, mutta ostettuaan Cronborgin RECOOL-teknologian kunta pystyy hyödyntämään palvelinten tuottamaa lämpöä. Kunta säästää 73 000 Tanskan kruunua vuodessa, ja ympäristö säästyy 28 tonnilta hiilidioksidia vuodessa.

Cronborg on kehittänyt olemassa olevan teknologian pohjalta uuden tuotteen. RECOOL-lämpöpumppujärjestelmä kerää esim. palvelinten ylilämmön ja hyödyntää sen kiinteistön ja talousveden lämmityksessä käyttäen hyväksi olemassa olevaa lämmitysjärjestelmää. Järjestelmä on sekä ympäristöystävällinen että taloudellisesti kannattava

– Asiakkaan lämmityskustannukset pienenevät, kun ylilämpö kierrätetään, ja muut lämmönlähteet ja jäähdytys tuottavat vähemmän hiilidioksidia. Lisäksi lämpöpumppujärjestelmä perustuu luonnonmukaisiin kylmäaineisiin, jotka eivät saastuta ympäristöä, kertoo Cronborgin osaperustaja ja toimitusjohtaja Hanne Kronborg.

RECOOL johtaa lämmön lämmitysjärjestelmään riippumatta järjestelmän lämpötilasta ja siitä, miten lämpö tuotetaan järjestelmässä. RECOOL on siis erittäin joustava sekä asennuksen että käytön kannalta.

Vihreät julkiset hankinnat ovat erittäin tärkeitä Cronborgille

Kun Cronborg myy tuotteita julkisille hankkijoille, talousnäkökohdat ovat erittäin tärkeitä. Toisaalta myös hiilidioksiditasapaino on yksi keskeisimmistä kysymyksistä. Kunnat pyrkivät ostamaan vihreästi ja energiatehokkaasti.

– Vihreät hankinnat ovat meille erittäin tärkeä asia. Se tarkoittaa, että tuotteillemme on kysyntää. Sovellumme kuntien energiapolitiikkaan ja teemme tehtävämme resurssitehokkaasti. Julkisen sektorin toimijat ovat halukkaita sijoittamaan ratkaisuihin, jotka säästävät hiilidioksidia ja tekevät kuluista tuloa, kertoo Hanne Kronborg.

Tähän mennessä Cronborgin järjestelmiin on investoinut 10 kuntaa – seitsemän niistä "ilmastokuntia".

Hyödyttäen sekä taloutta että ilmastoa

Hedenstedin kunta tiesi, että kaupungintalon palvelinten ylilämmön poistaminen tuuletusjärjestelmän kautta oli resurssien tuhlausta. Niinpä Cronborgin oli helppo vakuuttaa kunta RECOOL-järjestelmän ostamisen ja asentamisen taloushyödyistä ja ympäristöeduista.

– Meille esiteltiin kiinnostava projekti, johon liittyi mahdollisuus taloussäästöihin ja tilaisuus parantaa kaupungin ilmastoansioita. Oli tärkeää pystyä säästämään hiilidioksidia, kertoo insinööri Niels Abildsten Hedenstedin kunnan rakennusvirastosta.

Hedenstedin järjestelmän sähkönkulutuksen aiheuttamat kustannukset ovat 32 000 Tanskan kruunua vuodessa. Toisaalta kunta säästää noin 105 000 kruunua lämmityskuluissa, joten se jää vuosittain noin 73 000 kruunua voitolle. Laitoksen hankinta- ja asennuskulut olivat noin 400 000 kruunua, joten sen takaisinmaksuaika on noin 5,5 vuotta.

Palvelinhuone tuottaa päivittäin noin 700 kWh energiaa. Tämä vastaa 24 kotitalouden päivittäistä kulutusta ja tuottaa 50 prosenttia kaupungintalon kylmänä kautena tarvitsemasta lämmitysenergiasta. Kun ulkolämpötila nousee, järjestelmä tuottaa jopa 75 prosenttia kaupungintalon lämmityksestä.

Kaiken kaikkiaan Hedenstedin kunta säästää noin 10 000 litraa öljyä vuodessa. Tämä vastaa 28 tonnin vuosittaisia hiilidioksidisäästöjä.
Cronborg – taulukko – Kierrätetyn lämmön tuotto
  Kuva. Kierrätetyn lämmön tuotto ylittää järjestelmän koko sähkönkulutuksen kustannukset.

Toimintoon perustuvat hankinnat avaavat oven innovatiivisemmille ratkaisuille

Cronborg tarjoaa uutta ja innovatiivista ratkaisua olemassa olevaan ongelmaan. Se säästää asiakkailta rahaa ja vähentää sekä hiilidioksidipäästöjä että resurssien kulutusta. Tästä huolimatta yritys ei pysty täyttämään normaaleja tarjouskilpailukriteerejä.

– Yleensä hankkijat kuvailevat kilpailutusasiakirjoissa perinteisiä jäähdytysjärjestelmiä, minkä johdosta RECOOL ei täytä vaatimuksia, selittää Hanne Kronborg.

– Niin pitkään kuin vallitsee käytäntö, että järjestelmän teknisten tietojen täytyy vastata tarjouspyynnön kuvausta, meitä ei voi huomioida.

Cronborgilla olisi paremmat mahdollisuudet laajentaa markkinoitaan, jos kunnat ja valtio perustaisivat hankintavaatimukset hakemaansa toimintaan, suoritukseen ja tulokseen tuotteen tarkkojen ominaisuuksien sijaan. Tämä tarjoaisi toimittajille mahdollisuuden tarjota uusia ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka perustuvat markkina-asiantuntijoiden osaamiseen.

Toinen julkisen myynnin este on, että RECOOL ei ole ESCO-palvelu eli palveluliiketoimintaa, jossa kiinteistönomistaja tekee yhteistyötä yksityisen ESCO-toimijan (Energy Service Company) kanssa, joka suunnittelee ja toteuttaa asiakasyrityksessä investointeja ja toimenpiteitä energian säästämiseksi ja rahoittaa investoinnit saavutetuilla energiasäästöillä.

– Kunnat ottavat meihin yhteyttä ja kysyvät, aiommeko kertoa ESCO-toimijoille RECOOL-järjestelmästä, kertoo Hanne Kronborg.

Cronborg on parantanut työympäristöä vähentämällä melua RECOOL-hankinnallaan Hedenstedin kunta paitsi pienensi ilmastovaikutuksiaan, myös paransi työympäristöä. Vanha jäähdytysjärjestelmä oli sijoitettu toimiston ikkunoiden ulkopuolelle, missä se aiheutti häiriötä työntekijöille. RECOOLin melutaso on 0 desibeliä, mikä on parantanut työntekijöiden hyvinvointia, koska he eivät enää altistu ilmastointilaitteen alituiselle huminalle.

Cronborg ja alihankkijat kasvavat

Cronborg kaksinkertaistaa liikevaihtonsa joka vuosi. Cronborg ei kuitenkaan ole ainoa menestyjä, vaan myös sen alihankkijat laajentavat toimintaansa. Pelkästään vuosina 2013–2014 Cronborgin ja alihankkijoiden odotetaan pystyvän luomaan 41 uutta työpaikkaa. Tämä laskelma sisältää sekä julkisten että yksityisten asiakkaiden lämmitysjärjestelmien vihreät hankinnat.

Kauppa Hedenstedin kunnan kanssa auttaa varmistamaan positiivisen kehityksen, kertoo Hanne Kronborg. – Meidän on helpompaa vakuuttaa uudet asiakkaat, kun kerromme myyneemme laitoksen Hedenstediin. Sillä on vaikutusta.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.