Esikaupallisella hankinnalla älykästä valoa Espooseen

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus palkittiin vuonna 2015 kunniamaininnalla Motivan kestävä julkinen hankkija kilpailussa älyvalaistushankinnasta. Hankinta edistää uuden teknologian kehitystä, asukkaiden viihtyvyyttä ja valaistuksen energiatehokkuutta.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus käynnisti syksyllä 2013 esikaupallisen älykkään LED-valaistusjärjestelmähankinnan, jossa alan startup- yritykset pääsevät kehittämään omia teknologioitaan. Rahallinen tuki kehitystyölle ja hankintaprosessin läpivientiin saatiin EU-rahoitteisesta ENIGMA- hankkeesta, jonka tavoitteena on vaikuttaa valaistusmarkkinoiden kehitykseen, aktivoida yrityksiä uusien tuotteiden kehittelyssä sekä parantaa yleisten alueiden valaistusta uusia tekniikoita hyödyntämällä.

Esikaupallinen hankintamenetelmä soveltuu käytettäväksi silloin, kun tarvittavaa ratkaisua ei vielä löydy markkinoilta. Esikaupallinen hankinta jakaa myös tuotekehityskustannukset yritysten ja hankintaosapuolten välillä.

Ensimmäinen Suomessa toteutettu esikaupallinen valaistushankinta

Kaupunkisuunnittelukeskuksella ei ollut aiempaa kokemusta esikaupallisesta hankinnasta. Niitä tehdään Suomessa ylipäätään hyvin vähän ja tämä on ensimmäinen koskaan tehty valaistusalan esikaupallinen hankinta. Yksi tavoite oli oppia hyödyntämään esikaupallista hankintamenettelyä eli  PCP-menettelyä innovaatioiden hankinnassa, kertoo Jussi Lehtinen Espoon kaupunkisuunnittelukeskuksesta.

Valaistujärjestelmähankinta etenee kolmessa vaiheessa . Ensimmäisessä vaiheessa valitaan kahdeksan yritystä, jotka saavat rahoitusta omien ratkaisujen kehittämiseksi. Toisessa vaiheessa viisi yritystä tekee prototyypit ja lopulta kaksi yritystä valitaan valaistuksen toteuttajiksi. Tällä tavoin mahdollisimman moni pieni yritys pääsee kehittämään omia teknologisia ratkaisujaan.

Markkinavuoropuhelua varten järjestettiin keväällä 2014 tilaisuus, johon kutsuttiin suuri määrä lupaavia valaistus- ja automaatioalan sekä ICT-alan yrityksiä keskustelemaan projektin tavoitteista ja yritysten näkemyksistä Espoon kaupungin ja tutkijoiden kanssa. Keskustelujen perusteella kävi ilmi, etteivät perinteiset valaistusalan yritykset välttämättä pysty yksinään vastaamaan projektin haasteeseen. Innovatiivisen, valaistusratkaisun kehittämiseksi saatettiin yhteen sekä insinöörivetoisia pienyrityksiä että valaistuksen estetiikkaan keskittyneitä toimijoita.

Tavoitteena viihtyisä ja turvallinen kaupunkiympäristö

Tarpeiden ja tavoitteiden määrittelyä edelsi kaksipäiväinen tilaisuus kaupungin päättäjien, virkamiesten ja asukkaiden kanssa, jossa kartoitettiin alueen valaistuksen nykytilannetta ja tulevaisuuden mahdollisuuksia.

Hankinnan tavoitteena on kohentaa puistojen, torien ja muiden tilojen ilmettä ja viihtyisyyttä. Haluamme, että tilaan, tilanteeseen, vuorokaudenaikaan ja vuodenaikaan voidaan sovittaa siihen räätälöity valo. Pyrimme siihen, että järjestelmä oppii itse säätelemään valoa sopivaksi ilman etäohjausta, Jussi Lehtinen kertoo. Esikaupallinen hankinta luo mahdollisuudet sille, että tilaaja pääsee mukaan ohjaamaan tuotekehitystä haluamaansa suuntaan.

Esikaupallisessa hankintaprosessissa yritysten onnistumista arvioidaan useilla eri kriteereillä. Painoarvoltaan suurimmaksi valittiin yhteiskunnallinen vaikuttavuus, eli valaistusratkaisun vaikutukset ihmisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen.

Pilottialueeksi valittiin Espoon Otaniemen kampus, jonka erityispiirteitä tulevana Länsimetron asemana ja julkisen liikenteen solmukohtana huomioitiin valaistusratkaisun tarpeiden määrittelyssä.

Palkittua edelläkävijyyttä

Loppukesästä 2014 Espoon kaupunki hankki kokeiluna Otaniemen Otakaareen kevyen liikenteen valaistukseen suomalaisen lupaavan startup-yrityksen, Lumine Lighting Solutionsin kehittämän dynaamisen ohjausjärjestelmän, jotta kaupunki saa kokemuksia älykkäistä valaistusjärjestelmistä.

ENIGMA-hankkeessa kehitettävä älykäs valaistusjärjestelmä tullaan asentamaan Otaniemeen vuoden 2017 aikana. Järjestelmän on arvioitu kuluttavan sähköä 70–90 prosenttia vähemmän perinteiseen ratkaisuun verrattuna.

Espoon kaupunkisuunnittelukeskus palkittiin esikaupallisesta valaistushankinnasta kunniamaininnalla Kestävä julkinen hankkija kilpailussa keväällä 2015. Kilpailun tuomaristo piti hankintaa hienona esimerkkinä siitä, miten julkisella toimijalla voi olla merkittävä rooli tuotekehityksessä ja markkinoiden kehittymisessä.

Yksi tärkeä tekijä hankkeeseen mukaan lähtemisessä on Jussi Lehtisen mukaan ollut Espoon kaupungin halu toimia edelläkävijänä innovaatioiden hyödyntämisessä asukkaiden hyvinvoinnin lisäämiseksi. Toinen merkittävä tekijä oli hankkeeseen saatu EU-rahoitus, joka kattaa 75 prosenttia pilottikohteen kustannuksista. Lehtinen kannustaakin hankkijoita hyödyntämään EU:n rahoitusmahdollisuuksia aktiivisemmin vaativien hankintaprosessien läpiviemiseksi.

Lisätietoja:
erikoissuunnittelija Jussi Lehtinen
jussi.lehtinen@espoo.fi

Mihin esikaupallinen hankinta soveltuu?

Kun markkinoilta ei löydy hankintatarpeen mukaista tuotetta tai palvelua valmiina ja olemassa oleva kysyntä on liian vähäistä kannustamaan yrityksiä kehitystyöhön omalla riskillään, julkinen toimija voi kilpailuttaa tutkimus- ja kehitystyön.

Esikaupallisissa hankinnoissakin tavoitteena on, että kehitettävälle tuotteelle tai palvelulle syntyy kysyntää laajemmin. Yrityksille hankinnat voivat tarjota kehitysympäristön ja tiiviin yhteistyön kärkikäyttäjien kanssa, mikä helpottaa markkinoille pääsyä. Esikaupallinen hankinta kohdistuu tutkimus- ja kehitystyön ostamiseen.




Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.