Kestäviä kalusteratkaisuja

Kalusteyritys kuntien hankintasopimuksen toimittajana

Tanskan valtion ja kuntien hankintapalvelun SKI:n julkinen kilpailutus tiukkoine ympäristö- ja laatuvaatimuksineen, dokumentointivaatimuksia unohtamatta, tietää kasvua ja innovaatioita kalustevalmistaja Duba-B8:lle. Yrityksestä on tullut 66 kunnan yksinoikeutettu kalustetoimittaja. Lisäksi se ennustaa kasvavaa myyntiä yksityisasiakkaille ja viennin kasvua. Viennin kasvutuotteisiin kuuluu uusi tuoteryhmä, joka kehitettiin vastaamaan SKI:n tarjouspyyntöön.

Duba-B8:lle oli suuri saavutus päästä kuntien yhteisen hankintasopimuksen yksinoikeutetuksi toimittajaksi. Yritys voitti sopimuksen pitkän ja perusteellisen prosessin jälkeen, jossa tuotannon ja tuotteiden ympäristöominaisuuksia tiukennettiin ja dokumentoitiin.

– Olimme jo jotakuinkin täyttäneet sopimuksessa mainitut ympäristövaatimukset, mutta toimintamme dokumentointi vaati paljon resursseja, kertoo Duba-B8:n projekti- ja laatupäällikkö Anne Stokvad Madsen.

Kuntien yhteissopimuksen tuomat mahdollisuudet

Tehdyt aloitteet ovat Duba-B8:lle investointi. Kuntien kanssa tehdyn sitovan sopimuksen odotetaan tuottavan yli 200 miljoonan Tanskan kruunun liikevaihdon neljän vuoden sopimuskauden aikana.

"Meidän on täytynyt laskea hintojamme tätä sopimusta varten ollaksemme kilpailukykyisiä, mutta vastineeksi meillä on perusteltu odotus, että kuntien hankinnat tulevat yhteensä olemaan määrällisesti merkittäviä. Kuntien tulee kohdistaa vähintään 80 prosenttia hankinnoistaan sopimukseen", kertoo Anne Stokvad Madsen.

Sopimuksen tarjoaa SKI yhteistyössä Tanskan kuntaliiton KL:n kanssa. Kunnille sopimus tarjoaa mahdollisuuden säästää 26 prosenttia markkinahintoihin verrattuna.

Duba-B8 odottaa sopimuksen johtavan kasvuun. Yritys on jo palkannut viisi uutta työntekijää, ja alihankkijat tulevat saamaan hyvän liikevaihdon. Sopimuksen myötä on myös kehittynyt uusia vientimahdollisuuksia. Täyttääkseen tarjouspyynnön tarkat kriteerit Duba-B8 kehitti uuden toimistotuolisarjan, josta yritys povaa myös menestyvää vientituotetta.

SKI:n hankintaprosessin vähimmäisvaatimukset

Ostamalla kalusteet kuntien yhteissopimuksen kautta kunnat voivat varmistaa, että ympäristöolosuhteille asetetut vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Tämä auttaa myös varmistamaan, että työympäristöön ja laajempaan ympäristöön kohdistuu vähemmän kuormitusta. Tuotteiden pitää muun muassa täyttää pohjoismaisen ympäristömerkin lukuisat vaatimukset huonekaluille ja kiintokalusteille, ja 70 prosenttia puusta täytyy olla joko kestävää tai kierrätettyä.

Se, että Duba-B8 täyttää kaikki ympäristövaatimukset, on yritykselle eduksi myynnissä yksityisasiakkaille. Yhä useammissa kiinteistöissä vaaditaan sisäilman laadun testausta, missä suhteessa Duba-B8 on jo todistanut täyttävänsä vaatimukset. Niinpä yhteissopimuksen edellyttämät dokumentaatioprosessit ovat yritykselle hyödyksi paitsi myynnissä valtiolle, myös myynnissä yksityisasiakkaille. Yritys markkinoi itseään kyvyllään täyttää valtion lukuisat vähimmäisvaatimukset.

"Siitä on meille etua myös vientimarkkinoilla, missä on eduksi pystyä tarjoamaan asiakkaille vihreitä ratkaisuja", kertoo Anne Stokvad Madsen.

Valtion pitäisi pyytää dokumentaatiota

Monet tarjouskilpailuista, joihin Duba-B8 osallistuu, asettavat vain vähimmäisvaatimuksia ympäristöystävällisyydelle ja sisäilmastolle. Yritysten on helppo täyttää nämä vaatimukset. Usein käy kuitenkin niin, että hankkijat eivät pyydä dokumentaatiota.

Anne Stokvad Madsen kertoo: "Pidämme ongelmallisena, että toimittajat voivat voittaa sopimuksia, vaikka he eivät itse asiassa täytä kilpailutukselle asetettuja kriteerejä. Kun kuntien yhteinen sopimus kilpailutettiin, dokumentointia ei voinut välttää. Testikunnat arvioivat kalusteiden laatua, ja Tanskan teknillisessä instituutissa suoritettiin testejä. Ympäristösuorituskyky piti myös dokumentoida sertifikaattien avulla. Se vaati paljon resursseja, mutta on positiivista, kun asiakas valvoo vaatimustensa toteutumista. Toivomme, että SKI:n kilpailutus aloittaa suuntauksen, joka tekee luonnolliseksi vaatia toimittajia todistamaan, että ne pystyvät täyttämään vaatimukset, ennen kuin sopimusta aletaan toteuttaa."

Duba-B8 on saanut sertifioinneista muutakin hyötyä kuin selkeän ja kattavan dokumentaation.

"Kun päätimme hankkia kestävän metsänhoidon FSC-sertifikaatin, emme halunneet sitä vain laittaaksemme logon verkkosivuillemme. Olemme löytäneet oikeat tavarantoimittajat ja tehneet muutoksia tuotantoomme. Se on tullut hintavaksi, koska olemme tiukemmin lukkiutuneita toimittajiin, mutta toisaalta se on mahdollistanut paremman tuotantoketjuyhteistyön, mistä tulemme hyötymään.", kertoo Anne Stokvad Madsen.

"Saamme tietoa ennen kilpailijoitamme ja autamme toimittajia kehittämään tuotteitaan. Tuotannollemme on eduksi, että voimme vaikuttaa asioihin ja olemme mukana prosessissa. Olemme yhteistyökumppaneita, kun alihankkijamme tekevät kehitystyötä."

Tavoitteena kierrätys ja kalusteiden pitkä käyttöikä

Kuntien yhteissopimuksessa vaaditaan, että kaikki kalusteet tulee pystyä purkamaan osien uusimiseksi. Duba-B8 valmistaa mm. työpöytiä, joiden osat voidaan käyttää useita kertoja. Elektroniset osat kuluvat usein ensimmäisenä. Duba-B8 noutaa työpöydän, purkaa sen osiin ja kierrättää osat eri tavoin. Metalliosat voidaan yleensä kunnostaa ja käyttää toisessa tuotteessa. Loppuun kuluneet metalliosat sulatetaan ja kierrätetään. Kaikki elektroniset osat kierrätetään sähkö- ja elektroniikkalaiteromudirektiivin (WEEE) mukaisesti. Kuluneet pöytälevyt toimitetaan Novopanille, missä niistä valmistetaan lastulevyjä.

Pidentääkseen kalusteidensa käyttöikää Duba-B8 tarjoaa palvelun, jossa teknikot huoltavat, säätävät ja korjaavat kalusteita asiakkaan tiloissa.

Tiukat ympäristömääräykset avain tulevaisuuden liiketoimintaan

Duba-B8:lle on tärkeää, että ympäristöasiat ovat tuotannon keskiössä. Kun jonkin tuotteen kehityksessä tai tuotannossa saavutetaan ympäristöhyöty asiakkaan vaatimuksen johdosta, yritys varmistaa, että muutkin tuotteet täyttävät samat vaatimukset. Duba-B8 ei erottele tuotteitaan "vihreään sarjaan" ja "perinteiseen sarjaan".

"Uskomme, että pitkällä aikavälillä paras liiketoimintastrategia on käyttää ympäristöystävällisiä materiaaleja ja prosesseja, sillä se pakottaa meitä olemaan tehokkaita. Lisäksi ennustettu luonnonvarojen kasvava kysyntä tarkoittaa, että meillä on etulyöntiasema, koska on parempi liiketoimintastrategia korjata ja parantaa olemassa olevia kalusteita kuin ostaa uusia tuotteita.", sanoo Anne Stokvad Madsen.


Oliko artikkeli hyödyllinen?

Sivua päivitetty viimeksi 14.6.2018

Tämä sivusto käyttää evästeitä sivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseksi. Kun käytät tätä sivustoa, hyväksyt evästeiden käytön.